Skladové systémy

Logistika

Kardex Remstar Megamat RS350 1x / 3x

Skladovací systém na principu otočných polic.

Lze uskladnit různé typy součástek a pracovních nástrojů.

Kardex Remstar Shuttle XP500 4x

Skladovací systém na principu zaskladňovacích polic.

Lze skladovat i extra těžké přípravky či materiál až do 500 kg na polici.

Systém pro kontrolu vstupního materiálu Essegi

Kontrola příchozího materiálu pro zajištění správného a přesného naskladnění materiálu.

Vstupní stanice ISM ve spojení s vnitřním(firemním) systémem Timeline automaticky zkontroluje, porovná a zařadí příchozí materiál na skladové místo a každému kotouči přiřadí unikátní ID díky čemu je zajištěna dohledatelnost dodaného materiálu.

Lze tak také předejít naskladnění špatně dodanému či prošlého materiálu.

RTG rentgen :  XRH Count VisiConsult

Rentgenová počítačka materiálu.

Rychlé a přesné přepočítání vráceného materiálu z výroby.

Stroj automaticky načte unikátní ID kód kotouče a ve spojení se vnitřním systémem Timeline v reálném čase upraví skladový stav, aby se zajistilo, že je vždy dostatek materiálu pro další zakázky.

Lze kontrolovat i příchozí materiál pro kontrolu dodaného počtu.

Rychlost 2.5s na kotouč zajištuje rychlou kontrolu.

MP Dry Cabinet IV LT

Vysoušecí kabinet pro DPS a MSD komponenty.

Lze vysoušet teplotou až do 40 °C.

Schopnost udržet relativní vlhkost pod 0.5 % RH.

Díky softwaru lze vzdálené sledovat stav a vlhkost uvnitř kabinetu v reálném čase či možnost logování. 

Zároveň pokud vlhkost přesáhne určenou hodnotu kabinet spustí alarm pro obsluhu pro předcházení navlhnutí skladovaného zboží.

Splňuje ESD předpisy a normy IPC/JEDEC J-STD 033C a IPC-1601

K-TECH KOMFI BK-05

Páskovací stroj pro SMD materiál.

Materiál dodaný v tyčích či jinak špatně použitelný pro sériovou a materiál ztracený osazovacími stroji se pomocí zařízení vrátí zpět do pásky pro SMD kotouče.

Lze tak zvýšit rychlost SMD osazování a zároveň snížení nákladů na materiál.

Kamera před páskováním zkontroluje typ a orientaci součástky pro zamezení lidské chyby.