O nás

Od roku 1995 nabízíme našim zákazníkům kompletní služby v oblasti výroby elektroniky. Našimi hlavními přednostmi je flexibilita v celém výrobním procesu, vynikající předprodejní i pozáruční servis a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Ve všech výrobních procesech jednáme dle našich hlavních zásad:

  • Jsme na vrcholu díky našim technologiím.
  • Pozorně nasloucháme našim zákazníkům.
  • Vybíráme to, co má smysl a je efektivní.
  • Žijeme férově s ohledem na další generace.

Díky dlouholetým partnerstvím a kooperacím můžeme svým zákazníkům nabídnout široké spektrum služeb v oblasti výroby elektroniky. Snažíme se neustále být na vrcholu ohledně aplikovaných technologií. Každoročně investujeme část zisků do modernizace technologie.

Díky našemu know how a moderní technologii, jak výrobní, tak testovací, zajišťujeme nejvyšší možnou kvalitu našich finálních produktů.

V moderní společnosti se velká role přikládá ochraně životního prostředí. V naší výrobě využíváme energii z obnovitelných zdrojů z více než z 50 procent.

Historie společnosti ILV

1995

1995

ILV, založená v Německu, zabývající se zpočátku dovozem neosazených desek plošných spojů (DPS), později zajišťováním kompletní výroby, tedy jejich osazováním aktivními a pasivními součástkami a montáží, zahájil její zakladatel Ing. Miloš Fürst ve městě Fürstenfeldbruck, původně jako garážovou firmu.

Vlastní činnost odstartoval počátkem roku 1995 na základě živnostenského povolení, po úspěšném startu podnikání, v nichž využil svých dlouholetých zkušeností, přeměnil tuto živnost v prosinci téhož roku ve společnost ILV GmbH se sídlem ve Freising, zabývající se výrobou Společnost elektroniky. Tato zajišťovala výrobu pro zpočátku pouze německé zákazníky kooperací s českými výrobními firmami.

1995

1997

1997

Počátkem roku 1997 se firma ILV GmbH stěhuje do nových nájemních prostor v rodinném domě v Marzlingu. V tomto roce se Ing. Miloš Fürst stává spolumajitelem výrobní firmy Letel s.r.o. na osazování desek plošných spojů v Přešticích. Díky novým obchodním aktivitám se firma ILV GmbH stále rozvíjí.

1997

2000

2000

Bohužel partneři české firmy v Přešticích brání v jejím dalším rozvoji a díky jejich nesmyslným podmínkám je Ing. Miloš Fürst nucen koncem roku 2000 tuto firmu nedobrovolně opustit.

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu zakázek dospěla německá společnost ILV GmbH k rozhodnutí o výstavbě vlastního výrobního závodu, kde bude moci nasadit nejnovější technologie jak pro vlastní výrobu, tak i pro kontrolu její kvality.

2000

2001

2001

Po vynuceném opuštění firmy Letel s.r.o. je nucen Ing. Miloš Fürst zajišťovat zakázky firmy ILV GmbH opět kooperacemi s četnými českými výrobci elektroniky. Proto v polovině roku 2001 zakládá v České republice dceřinou společnost ILV s.r.o., jejíž program se specializoval opět na výrobu elektroniky, kontrolu kvality, vývojovou činnost v této oblasti a dále pak na montáž a ladění vysokofrekvenčních (VF) anténních filtrů. Vlastní výroba s kapacitou pro více jak 100 zaměstnanců pak byla zahájena v nově zrekonstruované budově, původně vojenské kuchyni, v únoru 2002 v Příchovicích u Přeštic.

2001

2002

2002

Mateřská firma ILV GmbH zahajuje tímto novou etapu svého rozvoje a otevírá tak svou dceřinu společnost ILV s.r.o. s aktuálně cca. 75 zaměstnanci. Tímto se otevírají nové výrobní prostory s dostatečnou montážní kapacitou. Zároveň pořizuje společnost nové výrobní technologie a uvádí do provozu první poloautomatickou linku pro povrchovou montáž součástek (SMD). 

2002

2005

2005

Většina zaměstnanců pracovala v této nově zbudované výrobní firmě v provozu montáže a ladění vysokofrekvenčních filtrů, kde se díky velké poptávce pracovalo ve dvousměnném provozu. Protože se však souběžně rozrůstala výroba elektroniky, bylo nutné rozšířit skladovací prostory. Proto byla v roce 2005 rozšířena skladovací kapacita, vybudováním přístavby k původnímu objektu. V tomto období došlo také k investicím do dalších nových technologií, v rámci čeho naše společnost, jako jedna z prvních v ČR, přešla na bezolovnaté pájení pomocí ochranné dusíkové atmosféry.

2005

2006

2006

Společnost se během své existence zapsala do podvědomí zákazníků nejen díky vysoké kvalitě výrobního procesu, ale i díky dobrým výsledkům zákazníky specifikovanými vývojovými úkoly, proto se Ing . Miloš Fürst rozhodl založit svou vlastní vývojovou základnu.

Z tohoto důvodu byla v roce 2005 zahájena výstavba vlastního vývojového centra přímo v areálu společnosti ILV s.r.o., které bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2006. V tomto centru dostali naši inženýři dostatek prostoru k plnění svých úkolů.

2006

2007

2007

Manželé Fürstovi pořizují pozemek pro výstavbu plánovaného logistického centra firmy ILV GmbH ve Wang, v průmyslové oblasti města Moosburg, ve strategicky příhodném místě poblíž mnichovského letiště, přímo u sjezdu z dálnice A92.

2007

2008

2008

V srpnu roku 2008 se společnost ILV GmbH z Marzling přestěhovala do nové provozní budovy ve Wang. Toto nové firemní centrum o rozloze více než 700 m2, s prostornými kancelářskými a skladovými prostory, umožňuje lépe koordinovat nákup materiálu a ještě pružněji řídit a zásobovat výrobu dceřiné společnosti ILV s.r.o. v ČR. Dále se tak vytvořila možnost skladování výrobků zákazníků s možností značného předzásobení a tím jejich dodání výrobní dceřiné společnosti ve velice krátkých termínech. Koncem tohoto roku se však již začala projevovat hospodářská krize, což se hlavně projevilo na podstatně snížených požadavcích zákazníků na vývojové úkoly, proto se vedení společnosti rozhodlo vlastní vývojové centrum zrušit. To však neznamená, že by společnost nenabízela další vývojové úkoly, ale jen to, že v současné době využívá firma ILV s.r.o. vývojáře na externí bázi.

2008

2010

2010

Od roku 2009, po podstatné reorganizaci výroby se ekonomická situace firmy neustále zlepšovala, vzrůstala zákaznická základna a výroba se tím nadále rozšiřovala. Nárůst byl dokonce takový, že u ILV s.r.o. vyvstala nutnost rozšířit skladovací kapacity. Proto byl na začátku roku 2010 postaven a několik let využíván „plechový“ sklad. Zároveň se ale začalo pracovat na novém projektu rozšíření skladovacích a výrobních prostor stávající budovy, které by vyřešilo jak skladovací problémy, tak i nedostatek místa ve výrobě určené pro povrchovou montáž součástek (SMD).

2010

2013

2013

V roce 2013 se tedy začalo se stavebními pracemi a koncem roku došlo ke spuštění zkušebního provozu v nových prostorách.  Začátkem roku 2014 byla tato přístavba zkolaudována a výroba začala naplno využívat novou halu pro povrchovou montáž součástek (SMD) a sklad obalového materiálu. 

2013

2015

2015

V roce 2014 a 2015 se opět rozrostla výroba a muselo proto opět dojít k nákupu nové technologie, aby společnost byla schopna naplňovat zvýšené požadavky zákazníků. Investice byly zaměřeny především na doplnění strojového parku a tím ke zvýšení kapacit ve výrobě určené pro povrchovou montáž součástek (SMD).

2015

2016

2016

Rozvoj byl patrný i na začátku roku 2016, než došlo dne 26.2.2016 k tragické události, která zásadním způsobem ovlivnila chod společnosti. V osudný den došlo k samovznícení skladovaných lithiových baterií, vzniklý požár totálně zničil sklad materiálu a vážně poškodil přilehlé budovy, což postihlo nejvíce prostory skladu obalů, technické kontroly, místnost příjmu a expedice hotových desek a částečně i výrobní halu pro povrchovou montáž součástek (SMD). Rozsah škod byl obrovský a jen díky rozhodnutí majitele Ing. Miloše Fürsta se podařilo nastartovat i posléze dokončit proces obnovy české společnosti ILV s.r.o., od jejíž existence a dodávek je zcela závislý chod německé mateřské společnosti ILV GmbH.

Při obnově požárem zničených nebo poškozených prostorů, využil majitel svých bohatých zkušeností a navrhl plán, jakým způsobem se obnoví poškozené prostory. V přechodném období, i díky pomoci a obětavosti zaměstnanců, s využitím nedaleké a čerstvě renovované bývalé truhlárny v majetku Ing. Miloše Fürsta, byla výroba postupně obnovena.

Díky úvěrům zakladatele firmy a slušnému chování Hasičské pojišťovny se postupně vracela výroba do normálu. I přes nepochopitelné a neodpustitelné potíže způsobené místním stavebním úřadem v Přešticích se podařilo přestavěný prostor v říjnu 2016 zkolaudovat a postupně dovybavovat nejmodernějšími skladovými, výrobními i testovacími technologiemi. Díky tomu se navýšila jak výrobní, tak hlavně skladovací kapacita firmy.

2016

2018

2018

Během roku 2017 a 2018 došlo k velkým investicím do skladovacího systému firmy. Došlo k nákupu speciálních protipožárních skříní a vysoušecích skříní pro zacházení se součástkami citlivých na vlhkost (MSL). Vše je řízeno naším podnikovým informačním systémem (ERP) Timeline.

Podnik dále investuje do třetí linky pro povrchovou montáž součástek (SMD), která je přednostně používána na výrobu prototypů, vzorků a do technologie pájení v parách ve vakuové atmosféře. Zároveň bylo pořízeno nové selektivní pájecí zařízení, které může pracovat jak v inline, tak i v offline režimu.

2018

2019

2019

Oddělení pro povrchovou montáž součástek (SMD) získalo novou 3D Automatickou Optickou Inspekci (AOI), která zkvalitnila kontrolu všech osazovaných součástek pro povrchovou montáž (SMD). Díky spokojenosti s tímto zařízením byla během roku pořízena ještě jedna 3D Automatická Optická Inspekce (AOI) s bočními kamerami. To umožnilo ještě přesnější kontrolu speciálních součástek, a tedy i vyšší kvalitu pro zákazníky.

2019

2020

2020

Tento rok byl ovlivněný vznikem a šířením pandemie COVID 19. Naštěstí obor výroby elektroniky nebyl zasažen tolik jako jiné obory, a to i díky včasnému zásobení materiálu na větší část roku mateřskou firmou ILV GmbH. Z důvodu nutnosti navýšení kapacity lakování desek plošných spojů (DPS) bylo nutné realizovat přístavbu stávající lakovny a dále zakoupení nového lakovacího stroje Asymtek SL 940.

V současné době nabízí naše společnost širokou škálu služeb, od nákupu materiálu až po testování desek a v případě zájmu i zákaznicky specifikovaný vývoj.

Z uvedeného je patrné, že společnost je díky hi-tech technologiím schopna vyhovět přáním zákazníků ve všech oblastech. Nabízí zákazníkům komplexní servis a zároveň tak naplňuje strategii zakladatele a majitele firmy Ing. Miloše Fürsta, která je obsažena ve sloganu: KOMPLETNÍ ELEKTRONIKA Z JEDNÉ RUKY.

2020

Scroll to Top