O nás

Od roku 1995 nabízíme našim zákazníkům kompletní služby v oblasti výroby elektroniky. Našimi hlavními přednostmi je flexibilita v celém výrobním procesu, vynikající záruční i pozáruční servis a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Ve všech výrobních procesech jednáme dle našich hlavních zásad:

  • Rychlost, kvalita a servis nabízených služeb.
  • Průběžná inovace výrobních technologií a procesů.
  • Naslouchání požadavků a přání zákazníků.
  • Vyrábět ekologicky s ohledem na budoucí generace.

Díky dlouholetým partnerstvím a kooperacím můžeme svým zákazníkům nabídnout široké spektrum služeb v oblasti výroby elektroniky. Snažíme se neustále být na vrcholu ohledně aplikovaných technologií. Každoročně investujeme část zisků do modernizace technologie.

Díky našemu know how a moderní technologii, jak výrobní, tak testovací, zajišťujeme nejvyšší možnou kvalitu našich finálních produktů.

V moderní společnosti se velká role přikládá ochraně životního prostředí. V naší výrobě využíváme energii z obnovitelných zdrojů z více než z 50 procent.

Historie společnosti ILV

1995

1995

Společnost ILV založil Ing. Miloš Fürst, v té době nezaměstnaný, v německém městě Fürstenfeldbruck, v pronajaté garáži.

Zpočátku se zabýval dovozem neosazených desek plošných spojů (DPS), později zajišťováním kompletní výroby, tedy jejich osazováním aktivními a pasivními součástkami a montáží.

Vlastní činnost odstartoval počátkem roku 1995 na základě živnostenského povolení. Po úspěšném startu podnikání, kde využil svých dlouholetých zkušeností z oblasti kontroly kvality osazených elektronických desek, přeměnil tuto živnost v prosinci téhož roku ve společnost ILV GmbH se sídlem ve Freising. Společnost zabývající se výrobou elektroniky, zajišťovala výrobu zpočátku pouze pro německé zákazníky, kooperací s českými výrobními firmami.

1995

1997

1997

Počátkem roku 1997 se firma ILV GmbH stěhuje do nových nájemních prostor v rodinném domě v Marzlingu. V tomto roce se Ing. Miloš Fürst stává spolumajitelem české výrobní firmy Letel s.r.o. na osazování desek plošných spojů v Přešticích. Díky novým obchodním aktivitám se firma ILV GmbH stále rozvíjí.

1997

2000

2000

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu zakázek a s přihlédnutím k tomu, že produkce firmy Letel s.r.o. se nacházela v nájemních prostorách, dospěla německá společnost ILV GmbH k rozhodnutí o výstavbě nového výrobního závodu v České republice, s nasazením nejnovějších technologií jak pro vlastní výrobu, tak i pro kontrolu její kvality.

Bohužel partneři české firmy v Přešticích brání v jejím dalším rozvoji a díky jejich nesmyslným podmínkám je Ing. Miloš Fürst nucen koncem roku 2000 tuto firmu nedobrovolně opustit.

2000

2001

2001

Po vynuceném opuštění firmy Letel s.r.o. je nucen Ing. Miloš Fürst zajišťovat zakázky firmy ILV GmbH tak, aby ji zachránil, a to opět kooperacemi s četnými českými výrobci elektroniky. V polovině roku 2001 zakládá v České republice dceřinou společnost ILV s.r.o., jejíž program se specializoval opět na výrobu elektroniky, kontrolu kvality, vývojovou činnost v této oblasti a dále pak na montáž a ladění vysokofrekvenčních (VF) anténních filtrů. Vlastní výroba s kapacitou pro více jak 100 zaměstnanců pak byla zahájena v nově zrekonstruované budově, původně vojenské kuchyni, v únoru 2002 v Příchovicích u Přeštic.

2001

2002

2002

Mateřská firma ILV GmbH zahajuje tímto novou etapu svého rozvoje a otevírá tak svou dceřinu společnost ILV s.r.o. s aktuálně cca. 75 zaměstnanci. Tímto se otevírají nové výrobní prostory s dostatečnou montážní kapacitou. Zároveň pořizuje společnost nové výrobní technologie a uvádí do provozu první poloautomatickou linku pro povrchovou montáž součástek (SMD). 

2002

2005

2005

Většina zaměstnanců pracovala v této nově zbudované výrobní firmě v provozu montáže a ladění vysokofrekvenčních filtrů, kde se díky velké poptávce pracovalo ve dvousměnném provozu. Protože se však souběžně rozrůstala výroba elektroniky, bylo nutné rozšířit skladovací prostory. Proto byla v roce 2005 rozšířena skladovací kapacita, vybudováním přístavby k původnímu objektu. V tomto období došlo také k investicím do dalších nových technologií, v rámci čeho naše společnost, jako jedna z prvních v ČR, přešla na bezolovnaté pájení pomocí ochranné dusíkové atmosféry.

2005

2006

2006

Společnost se během své existence zapsala do podvědomí zákazníků nejen díky vysoké kvalitě výrobního procesu, ale i díky dobrým výsledkům v oblasti zákazníky specifikovaných vývojových úkolů, proto se Ing. Miloš Fürst rozhodl založit svou vlastní vývojovou základnu.

Z tohoto důvodu byla v roce 2005 zahájena výstavba vlastního vývojového centra přímo v areálu společnosti ILV s.r.o., které bylo dokončeno a zprovozněno v roce 2006. V tomto centru dostali naši inženýři dostatek prostoru k plnění svých úkolů.

2006

2007

2007

Manželé Fürstovi pořizují pozemek pro výstavbu plánovaného logistického centra firmy ILV GmbH v německém Wangu, v průmyslové oblasti města Moosburg, ve strategicky příhodném místě poblíž mnichovského letiště, přímo u sjezdu z dálnice A92.

2007

2008

2008

V srpnu roku 2008 se společnost ILV GmbH z Marzling přestěhovala do nové provozní budovy ve Wang. Toto nové firemní centrum o rozloze více než 700 m2, s prostornými kancelářskými a skladovými prostory, umožňuje lépe koordinovat nákup materiálu a ještě pružněji řídit a zásobovat výrobu české dceřiné společnosti ILV s.r.o. Dále se tak vytvořila možnost skladování výrobků zákazníků s možností značného předzásobení a tím jejich dodání výrobní dceřiné společnosti ve velice krátkých termínech. Koncem tohoto roku se však již začala projevovat hospodářská krize, což se hlavně projevilo na podstatně snížených požadavcích zákazníků na vývojové úkoly, proto se vedení společnosti rozhodlo vlastní vývojové centrum zrušit. To však neznamená, že by společnost nenabízela další vývojové úkoly, ale jen to, že v současné době využívá firma ILV s.r.o. vývojáře na bázi externí spolupráce.

2008

2010

2010

Od roku 2009, po podstatné reorganizaci výroby se ekonomická situace firmy neustále zlepšovala, vzrůstala zákaznická základna a výroba se tím nadále rozšiřovala. Nárůst byl dokonce takový, že u ILV s.r.o. vyvstala další nutnost rozšířit skladovací kapacity. Proto byl na začátku roku 2010 postaven a několik let využíván „plechový“ sklad. Zároveň se začalo pracovat na novém projektu rozšíření skladovacích a výrobních prostor stávající budovy, které by vyřešilo jak skladovací problémy, tak i nedostatek místa ve výrobě, určené pro povrchovou montáž součástek (SMD).

2010

2013

2013

V roce 2013 se začalo se stavebními pracemi na nových skladovacích a výrobních prostorách a již koncem tohoto roku došlo ke spuštění zkušebního provozu. Začátkem roku 2014 byla tato přístavba zkolaudována a výroba začala naplno využívat novou halu pro povrchovou montáž součástek (SMD) a sklad obalového materiálu. 

2013

2015

2015

V roce 2014 a 2015 se opět rozrostla výroba a muselo proto opět dojít k nákupu nové technologie, aby společnost byla schopna naplňovat zvýšené požadavky zákazníků. Investice byly zaměřeny především na doplnění strojového parku a tím ke zvýšení kapacit ve výrobě určené pro povrchovou montáž součástek (SMD).

2015

2016

2016

Rozvoj byl patrný i na začátku roku 2016, než došlo dne 26.2.2016 k tragické události, která zásadním způsobem ovlivnila chod společnosti. V osudný den došlo k samovznícení skladovaných lithiových knoflíkových baterií. Vzniklý požár totálně zničil sklad materiálu a vážně poškodil přilehlé budovy, což postihlo nejvíce prostory skladu obalů, technické kontroly, místnost příjmu a expedice hotových desek a částečně i výrobní haly pro povrchovou montáž součástek (SMD). Rozsah škod byl obrovský, převyšoval 70 mil. Kč a jen díky rozhodnutí majitele Ing. Miloše Fürsta se podařilo nastartovat a i posléze dokončit proces obnovy české společnosti ILV s.r.o., od jejíž existence a dodávek je zcela závislý chod německé mateřské společnosti ILV GmbH.

Při obnově požárem zničených nebo poškozených prostorů, využil majitel svých bohatých zkušeností a navrhl plán, jakým způsobem se obnoví poškozené prostory pro ještě efektivnější využití než před požárem. V přechodném období, i díky nebývalé pomoci a obětavosti zaměstnanců, s využitím nedaleké a čerstvě renovované bývalé truhlárny v majetku Ing. Miloše Fürsta, byla výroba postupně obnovena.

Díky slušnému chování Hasičské pojišťovny, jejichž vstřícnost však stačila na pouhé uhrazení necelé třetinové škody a značným úvěrům zakladatele firmy, se postupně vracela výroba do normálu. I přes nepochopitelné a neodpustitelné potíže způsobené místním stavebním úřadem v Přešticích se podařilo zrekonstruované prostory v říjnu 2016 zkolaudovat a postupně dovybavit nejmodernějšími skladovými, výrobními i testovacími technologiemi. Díky tomu se navýšila jak výrobní, tak hlavně skladovací kapacita firmy.

2016

2018

2018

Během roku 2017 a 2018 došlo k velkým investicím do skladovacího systému firmy. Došlo k nákupu speciálních protipožárních skříní a vysoušecích skříní pro zacházení se součástkami citlivých na vlhkost (MSL). Vše je řízeno informačním systémem Timeline, společného pro naší mateřskou i dceřinou společnost.

Podnik dále investuje do třetí linky pro povrchovou montáž součástek (SMD), která je přednostně používána na výrobu prototypů, vzorků a do technologie pájení v parách ve vakuové atmosféře. Zároveň bylo pořízeno nové selektivní pájecí zařízení, které může pracovat jak v inline, tak i v offline režimu.

2018

2019

2019

Oddělení pro povrchovou montáž součástek (SMD) získalo novou 3D automatickou optickou Inspekci (AOI), která zkvalitnila kontrolu všech osazovaných součástek pro povrchovou montáž (SMD). Díky spokojenosti s tímto zařízením byla během tohoto roku pořízena ještě jedna 3D automatická optická inspekce (AOI) rozšířená o boční kamery. To umožnilo ještě přesnější kontrolu speciálních součástek, a tedy i vyšší záruku kvality pro zákazníky.

2019

2020

2020

Tento rok byl ovlivněný vznikem a šířením pandemie COVID-19. Naštěstí obor výroby elektroniky nebyl zasažen tolik jako jiné obory, a to i díky včasnému zásobení materiálu na větší část roku mateřskou firmou ILV GmbH. Z důvodu nutnosti navýšení kapacity lakování desek plošných spojů (DPS) bylo nutné realizovat přestavbu a modernizaci stávající lakovny, kde nyní disponujeme automatickým selektivním lakovacím strojem Asymtek SL 940 od firmy Nordson a kapacitou 30m² pro sušení nalakovaných DPS. V současné době jsme schopni lakovat desky o rozměru 500x400mm a výškou komponentů až 100mm.

2020

2021

Na přelomu roku 2020 a 2021 byla pořízena nová myčka pro ultrasonické čištění šablon i počítačka rentgenových komponent od VisiConsult, které nám poskytuje online informace o všech položkách ve skladu. Rovněž se spustil, díky novým skladovým technologiím, inteligentní stůl pro naskladňování komponent od Essegi. Do oddělení testování a kontroly kvality byly pořízeny nové profesionální stoly. Jedná se o stoly od firmy ELABO, které umožňují širokou škálu testování a propojení.
Ke konci roku byl zakoupen nový rentgen Cougar EVO od výrobce YXLON, přístroj je schopný rentgenovat vzorky o velikosti do 440×550mm. Zařízení umožnuje provádět i 3D laminografii. Současně proběhla výměna starších pracovních stolů v THT výrobě za moderní, ergonomické, kompletně ESD pracovní stoly s LED osvětlením od firmy Viking.

2022

Na jaře roku 2022 byla započata realizace rozšíření skladových prostor včetně nákupu nové skladové technologie pater noster Shuttle XP500 od společnosti Bellheimer Metallwerk GmbH – Kardex, sušící pece elektronických součástek Sahara Dry s nuceným větráním (od 40°C do 280°C) a s regulací vlhkosti od výrobce Iteco či zařízení na vakuové balení komponent a DPS TOTECH SDV46.
Další inovací ve výrobních prostorách byla instalace nové technologie zvlhčování vzduchu na SMD oddělení a nákup frézy ASYS VIDISIO 2000 pro automatické dělení panelů DPS.
Během letních měsíců proběhla modernizace kotelny včetně instalace pěti tepelných čerpadel, která by měla plnohodnotně nahradit dosavadní systém.

V současné době nabízí naše společnost širokou škálu služeb, od nákupu materiálu až po testování osazených desek a v případě zájmu i zákaznicky specifikovaný vývoj. Svojí flexibilitou je firma schopna zajistit požadavky zákazníků počínajíc prototypovou, malosériovou i sériovou výrobou.

Z uvedeného je patrné, že společnost je díky svému rozvoji a průběžným inovacím hi-tech technologií schopna nabídnout své služby v nejširším spektru oborů a oblastí. Nabídka takto po léta systematicky budovaného komplexního servisu naplňuje strategii zakladatele a majitele firmy Ing. Miloše Fürsta, která je obsažena ve sloganu: KOMPLETNÍ ELEKTRONIKA Z JEDNÉ RUKY.